Симеон Желев

Симеон Желев е роден на 07.10.1992 г. в гр. Попово. Завършва и активно се занимава с Графичен дизайн и визуални комуникации във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2015 г. Защитава успешно своя дисертационен труд на тема „Графити изкуството и социализация на калиграфията в края на XX и началото на XXI век“ през 2020 г. През 2017 г. специализира Comics, film and game preproduction – elements of concept art в Strzemiński Academy of Art, Łódź , Полша. По настоящем е асистент към катедра Графичен дизайн и визуални комуникации, ФИИ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Работи в областта на графичния дизайн и визуалната идентичност. В сферите му на интерес попадат разнообразни творчески дейности като плакат, калиграфия, типография, илюстрация, хералдика, артистична книга, оформление на книгата, графити и улично изкуство.

Продукти