Николай Петров - Glow

Роден и израснал по улиците на София, България. Работата на GLOW е силно вградена в градската и околната среда с положителната трансформация на публично пространство. Пътуването му започва с графити в началото на 2000-те, бавно оформяйки личния, абстрактен език и отличителен стил, базиран на смели композиции,живи цветове и геометрични фирми.

Продукти